Klasyfikacja jachtów

Jachty morskie przede wszystkim klasyfikowane są ze względu na posiadany przez nie napęd. Typowy jacht dla laika i dla profesjonalisty wygląda zupełnie inaczej, a obraz ten pomiędzy sobą dość zdecydowanie się różni. Jeśli chodzi o rodzaj napędu, to jachty dzieli się na żaglowe oraz motorowe. Te pierwsze napędzane są naturalną siłą wiatru ( dlatego też nie zawsze panują odpowiednie warunki do poruszania się nimi). natomiast te drugie poruszają się dzięki napędowi silnika mechanicznego.

 

Niezależnie jednak od rodzaju napędu, do poruszania się jachtu konieczna jest umiejętność sterownika, to poruszania się tym środkiem transportu. Często również można spotkać się z klasyfikacją jachtów, która uwzględnia obszary, po których się one poruszają. Jachty poruszające się po tych niewielkich zbiornikach jak jeziora czy rzeki klasyfikowane są jako jachty śródlądowe. Jachty na codzień poruszające się po pozostałych akwenach, tytułowane są mianem jachtów oceanicznych. Znana jest także klasyfikacja jachtów ze względu na materiał z jakiego są zbudowane, czyli na drewniane, sklejkowe oraz metalowe.

 

You may also like...