Jak uzyskać pieniądze z ubezpieczenia OC

Wypłacenie odszkodowania ewentualnie bezgotówkowa likwidacja szkód to już ostatni etap na dość niekiedy długiej i wyboistej drodze do rozwiązania wszystkich problemów, jakie mają niekiedy miejsce po wystąpieniu kolizji czy wypadku. Uzyskanie rekompensaty za szkody poniesione w kolizji czy wypadku wymagają załatwienia co najmniej kliku niezbędnych formalności. Pominięcie któregokolwiek z nich, niestety nie doprowadzi nas do szczęśliwego zakończenia finału. Jednym z najistotniejszych kroków jest sporządzenie razem ze sprawcą wypadku oświadczenia.

 

Koniecznie zawarte musi w nim zostać przyznanie się do winy sprawcy wypadku. Dodatkowo w takim oświadczeniu zgromadzić należy wszystkie niezbędne informacje dotyczące jego i jego ubezpieczyciela. Nie należy zapominać o tym, że na takim dokumencie powinny się znaleźć podstawowe informacje takie jak dane sprawcy (czy imię, nazwisko, adres zameldowania, nr dowodu osobistego ewentualnie pesel – wszystkie te dane personalne zostać muszą spisane). Odszkodowania z ubezpieczenia OC nie będzie wydane także bez numeru polisy sprawcy, data, okoliczności wypadku oraz marki i numerów rejestracyjnych pojazdów biorących udział w zdarzeniu.

 

You may also like...